HOME            ABOUT US            SIRES            FEMALES            SALES & AUCTIONS            SEMEN            THE BREED            NEWS            CONTACT         

 

News & Articles
___________________________________

●   Santa Gertrudis Journal Advertisement

_________________________________________________________________________________________________________

●   38 Years of selecting

Recently Santa Gertrudis South Africa released a list of the 50 most influential bulls in South Africa. The Jocharl Stud is both humbled and honoured to be associated with 7 of the bulls on this list.

Click here for the article.

_________________________________________________________________________________________________________

●   Jocharl word 30!

Die Jocharl Santa Gertrudis-stoet word in die Noordwes-provinsie op die plaas, Doornbult, in die Delareyvilledistrik bedryf, Ons stoet word uitsluitlik op die veld bedryf en daardeur word die gehardheid en aanpasbaarheid van ons diere bevorder sodat hulle oral in Suidelike Afrika kan gedy.

Kliek hier vir die artikel.

_________________________________________________________________________________________________________

●   Santa Gertrudis-teler verrig wondere in die Wes-Transvaal - Veeplaas Artikel

Toe ‘n boer jare gelede in Wes-Transvaal na ‘n doeltreffende beesras gesoek het om waarde tot sy saaiery toe te voeg, het hy nog glad nie Santa Gertrudis beeste geken nie.

Kliek hier vir die artikel.

_________________________________________________________________________________________________________

●   Santa Gertrudis 8th World Congress Australia 2012

The 8th Santa Gertrudis World Congress was held in Australia. We attended the congress and visited some of Australia’s most famous Santa Gertrudis studs. 

Kliek hier vir fotos.

 

Society Membership
___________________________________

A Member of the Santa Gertrudis Cattle Breeders’ Society of South Africa.
Annual sales held under the auspices of the Santa Getrudis Society.

 

2020 Sales & Auctions
___________________________________

Joint Jocharl & Santarust Sale
14 August 2020


Don’t miss this opportunity to get your hands on Jocharl Santa Gertrudis genetics, the product of 40 years of dedicated breeding.

Get more information here.

 

Crossbreeding
___________________________________

Considering cross breeding Santa Gertrudis!
Are you striving for is to be producing the biggest amount of saleable beef from the grass growing on the farm?

More about cross breeding here.

 
 
       
CONTACT  INFORMATION: UPCOMING SALES & AUCTIONS RECENT NEWS  & ARTICLES WHY SANTA GERTRUDIS?
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
               

M: 083 268 4875 | T: 018 571 3430
F: 018 571 3430 | E: jocharl@lantic.net

GPS : S: 26’48.484 - O: 25’38.575
Doornbult farms in the Delareyville district,
North West, South Africa.

Jocharl Sale
14 August 2020

Get your hands on Jocharl Santa Gertrudis
genetics at the next sale, if you're serious
about improving your herd!
 

Veeplaas 2018 - Santa Gertrudis teler verrig
wondere in die Wes-Transvaal.

Click here to read this article

Santa Gertrudis is the best all-rounder and
number one performer in the veld & feedlot!

●  FAST GAIN IN FEEDLOT OR ON GRASS
●  CUTABILITY ABOVE AVERAGE
●  MEDIUM FRAME BEEFER
●  ADAPTABILITY

Read more about the advantages here.

Annual sales held under
the auspices of the
Santa Getrudis Society.